Условия за ползване

Условия за ползване

ПРАВНО УРЕЖДАНЕ

Използвайки нашия уебсайт и поръчайки нашите продукти, вие се съгласявате със следните условия

Трябва да сте на възраст над 18 години

При никакви обстоятелства нашите продукти не бива да се използват при каквито и да било опити за хора в Обединеното кралство без разрешение на Министерството на вътрешните работи или MHRA. Те не са изследователски лекарствени продукти.

Нашите продукти SARMS се продават строго само за изследователски цели.

Всички продукти, рекламирани, продадени или споменати по друг начин на този уебсайт, са ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЛАБОРАТОРНИ ХИМИКАЛИ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА: ВСИЧКИ клиенти ТРЯБВА да са навършили 18 години, за да закупят нашите продукти.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И ПРЕГЛЕДЕТЕ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ И СВЪРЗАНИ С УСЛУГИ.

Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с Общите условия за ползване на споразумението. Ако не сте съгласни, моля, излезте и пренебрегнете съдържащата се тук информация.

www.sarmsstore.co.uk си запазва правото да променя изцяло или частично условията за ползване на споразумението по всяко време, без предварително да ви уведоми. Съответно, винаги трябва да преглеждате тази страница, преди да използвате този уеб сайт и / или услуги, за да сте сигурни, че разбирате условията, при които ви е разрешен достъп.

Вашето използване на нашия уебсайт, освен ако не е посочено друго, използването на този уебсайт се урежда от Споразумението за условията и условията за ползване и Политиката за поверителност на уебсайта, която е включена тук с това позоваване. При използването на този уебсайт ви е забранено да променяте, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, прехвърляте или продавате каквато и да е информация, продукти или услуги, получени или разгледани на този уебсайт. Можете обаче да показвате, изтегляте или отпечатвате хартиени копия на всякакви материали, съдържащи се на този уебсайт, за ваша лична, нетърговска употреба, стига да не модифицирате съдържанието или да изтриете авторски права, търговска марка или друго уведомление за собственост. Всяко друго използване на информацията, съдържаща се на този уебсайт, е забранено без нашето изрично писмено съгласие.

Използването на информация, която този уебсайт предоставя, макар и полезно, не трябва да се използва като заместител на съветите на вашия собствен съветник. Информацията, достъпна от този уебсайт, не е предназначена да се използва за диагностициране на някакво медицинско състояние или заболяване. Продуктите на този уебсайт се продават само с изследователска цел. www.sarmsstore.co.uk си запазва правото да коригира всякакви неточности или типографски грешки в информацията, публикувана на този уебсайт, и не носи отговорност за такива грешки. Информацията може да се променя или актуализира без предизвестие, а цените и наличността на стоки и услуги подлежат на промяна без предизвестие.

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ВСЕКИ СЪВЕТ.

Съдържанието е само с информационна цел и не е предназначено да предоставя конкретни съвети за вас и не трябва да се разчита в това отношение. Не трябва да действате или да разчитате на съдържанието, без да търсите съвет от професионалист.
ПРОДУКТИТЕ, ПРОДАДЕНИ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, СА САМО ЗА ИЗСЛЕДВАТЕЛНИ ЦЕЛИ.

НЕЗАБАВНОСТ

С настоящото се съгласявате да обезщетите и задържите www.sarmsstore.co.uk, и нашите дъщерни дружества, филиали, служители, директори, агенти, ко-брандъри, партньори и служители, безвредни от всяко искане или искане, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от използването на съдържанието на този уебсайт , или каквото и да е съдържание, което изпращате, публикувате или предавате чрез този уебсайт, използването на този уебсайт, връзката ви с този уебсайт, нарушаването на настоящите Общи условия за ползване или вашето нарушение на други права.

ВРЪЗКИ / СОФТУЕР.

Връзките от или към уебсайтове извън този уебсайт са предназначени само за удобство. www.sarmsstore.co.uk не преглежда, одобрява, одобрява или контролира и не носи отговорност за сайтове, свързани от или към този уебсайт, съдържанието на тези сайтове, посочените в тях трети страни или техните продукти или услуги. Свързването с който и да е друг сайт е на ваш единствен риск и www.sarmsstore.co.uk няма да носи отговорност или отговорност за каквито и да е щети във връзка с свързването. www.sarmsstore.co.uk и се отказва от всички гаранции, изрични и подразбиращи се относно точността, валидността и законността на всякакви материали или информация, намерени на тези сайтове. Връзките към софтуерни сайтове за изтегляне са само за удобство и www.sarmsstore.co.uk не носи отговорност или отговорност за каквито и да е трудности или последствия, свързани с изтеглянето на софтуера. Използването на изтегления софтуер се урежда от условията на лицензионното споразумение, ако има такова, което придружава или се предоставя със софтуера.

НАЛИЧНОСТ НА НАШИЯ УЕБ САЙТ

Този уебсайт обикновено е достъпен за потребители Двадесет и четири (24) часа на ден, Седем (7) дни в седмицата, Триста шестдесет и пет (365) дни в годината. Въпреки това, www.sarmsstore.co.uk си запазва правото да направи нашия уебсайт недостъпен по всяко време, по каквато и да е причина и за какъвто и да е период от време. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с това www.sarmsstore.co.uk няма да носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от или свързани с такова прекъсване, спиране или прекратяване на този уебсайт и / или съдържащите се в него услуги или продукти. При приемане на тези условия за ползване www.sarmsstore.co.uk упълномощава да разглеждате Съдържанието на уебсайта единствено за ваша лична употреба. Материалите на уебсайта са предназначени само за лица, които се интересуват от www.sarmsstore.co.uk продукти или услуги. Ако нямате достъп до уебсайта за такива цели, вече можете да използвате уебсайта. Със сигурност е забранено използването от лица, които не са физически лица, или агенти, адвокати или представители на лица, които не са физически лица.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТЕ.

www.sarmsstore.co.uk или нашето събиране и / или използване на каквато и да е информация, която предоставяте, докато използвате или посещавате този уебсайт, се урежда от www.sarmsstore.co.uk Политика за поверителност и Споразумение за условия за ползване. Използвайки този уебсайт, вие ни предоставяте правата, съдържащи се в него. При използването на този уебсайт не можете да качвате, разпространявате или публикувате по друг начин каквато и да е информация, която може да се разглежда като нецензурна, клеветническа, клеветническа, заплашителна, обидна, незаконна, нарушаване на правата за поверителност или по друг начин неприятна или може да представлява или насърчава нарушение на който и да е закон. С изключение на тази информация, която може да се идентифицира лично, събрана от вас в съответствие с нашата Политика за поверителност, всички коментари, забележки, предложения, идеи или друга съобщена информация ще станат изключителна собственост на www.sarmsstore.co.uk и вие давате на www.sarmsstore.co.uk безплатен, вечен, неотменим, световен, неизключителен лиценз за използване или възпроизвеждане на същото. www.sarmsstore.co.uk е свободен да копира, разкрива, разпространява или анализира всякаква такава информация за всякакви цели и по никакъв начин не е длъжен да ви компенсира за такава информация.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ.

www.sarmsstore.co.uk предоставя съдържание на този уеб сайт като услуга за вас, нашият клиент. Този уебсайт не може и не съдържа информация за всички приложения за продадени продукти. Той може да не съдържа цялата информация, приложима за вашите лични обстоятелства или използването на продаваните продукти. Съдържанието на този уебсайт, сървърът на уебсайта, който го прави достъпен, и услугите и продуктите www.sarmsstore.co.uk предоставя на този уебсайт, се предоставят на принципа „такъв, какъвто е“ и „достъпен“, без каквато и да било гаранция, независимо дали е изрична, подразбираща се или задължителна. www.sarmsstore.co.uk изрично се отказва от отговорност за технически неизправности (включително откази на хардуер или софтуер), непълни, разбъркани или забавени компютърни предавания и / или технически неточности, както и неоторизиран достъп на потребителски предавания от трети страни. Освен това, www.sarmsstore.co.uk не представлява или гарантира, че няма да бъдат предадени вируси или други замърсяващи или разрушителни свойства или че няма да възникнат щети на вашата компютърна система. Вие носите единствената отговорност за адекватна защита и архивиране на данни и / или оборудване и да вземете всички предпазни мерки за сканиране за компютърни вируси или други разрушителни свойства. Чрез използването на този уебсайт вие признавате, че такова използване е на ваш единствен риск, включително отговорност за всички разходи, свързани с цялото необходимо обслужване или ремонти на всяко оборудване, което използвате във връзка с този уебсайт. В пълната степен, която не е изключена от приложимото законодателство www.sarmsstore.co.uk, техните медицински съветници, доставчици, консултанти, директори и служители отказват и изключват всички гаранции по отношение на цялото съдържание, изрично, подразбиращо се или задължително. Този отказ от отговорност включва, но не се ограничава до, всякакви и всички гаранции или продаваемост, годност за определена цел и ненарушаване. www.sarmsstore.co.uk не гарантира съдържанието да бъде точно, пълно или актуално. www.sarmsstore.co.uk не гарантира, че този уебсайт ще работи без грешка, че дефектите ще бъдат коригирани или че този уебсайт или сървърът на уебсайта, които го предоставят, не съдържа вируси или други вредни компоненти. Съдържанието на цените и наличността, както и друго съдържание, съдържащо се в този уебсайт или достъпно от него, подлежи на промяна без предизвестие. вие признавате и се съгласявате Преди да използвате какъвто и да е продукт, трябва да потвърдите всяка важна информация за вас върху опаковката на продукта. Вие поемате отговорност за точността,

Преди да използвате какъвто и да е продукт, трябва да потвърдите всяка важна информация за вас на опаковката на продукта. Вие поемате отговорност за точността, целесъобразността и законността на всяка информация, която предоставяте www.sarmsstore.co.uk. като частично съображение за вашия достъп до този уебсайт и използването на неговото съдържание, вие се съгласявате с това www.sarmsstore.co.uk не носи отговорност по какъвто и да е начин за решения, които можете да вземете, или за вашите действия или бездействия в зависимост от съдържанието. Вие също се съгласявате, че общата отговорност на www.sarmsstore.co.uk произтичащи от или свързани с вашето използване и достъп, независимо от формата на действие или иск (например договор, гаранция, непозволено увреждане, небрежност, строга отговорност, професионални злоупотреби, измама или други основания за искове), е ограничен до покупната цена на всички артикули, от които сте закупили www.sarmsstore.co.uk в приложимата сделка.www.sarmsstore.co.uk в никакъв случай не носи отговорност за преки, косвени, специални, случайни, последващи или наказателни щети, дори ако www.sarmsstore.co.uk е уведомен за възможността за такива щети. Това е цялостно ограничение на отговорността, което се прилага за всички загуби и щети от всякакъв вид. Ако сте недоволни от този уебсайт или неговото съдържание (включително условията за ползване), единственото ви изключително средство за защита е да прекратите използването на този уебсайт. Тъй като някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за случайни или последващи щети, такова ограничение може да не е приложимо за вас.

ПРОДУКТИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ, СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ САМО ЗА ЛАБОРАТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ.

При закупуването на някой от тези артикули клиентът признава, че има рискове, свързани с потреблението или разпространението на тези продукти. Тези химикали НЕ са предназначени за употреба като хранителни добавки, лекарства, козметика, домакински химикали или други неподходящи приложения. Изброяването на материал на този сайт не представлява лиценз за използването му в нарушение на който и да е патент. Всички продукти ще се обработват само от квалифицирани и добре обучени специалисти. Всички клиенти представляват и гарантират, че чрез собствения си преглед и проучване са напълно наясно и осведомени за следното: Правителствени разпоредби относно използването и експозицията на всички продукти. Опасностите за здравето и безопасността, свързани с боравенето с продуктите, които купуват. Необходимостта от адекватно предупреждение за опасностите за здравето и безопасността, свързани с каквито и да било продукти. www.sarmsstore.co.uk си запазва правото да ограничи и / или да откаже продажбите на продукти на неквалифицирани лица, ако имаме основания да вярваме, че ще възникне злоупотреба.

www.sarmsstore.co.uk продуктите са предназначени единствено за лабораторни изследователски цели и освен ако не е посочено друго, не трябва да се използват за други цели, включително, но без да се ограничават до диагностични цели, в хранителни лекарства, медицински изделия или козметика за хора или животни или за търговски цели. Купувачът се съгласява, че продуктите не са стерилизирани или тествани от www.sarmsstore.co.uk за безопасност и ефикасност при храни, лекарства, медицински изделия, козметика, търговска или друга употреба.

Купувачът изрично представлява и гарантира www.sarmsstore.co.uk че купувачът правилно ще тества, използва, произвежда и предлага на пазара всички продукти, закупени от www.sarmsstore.co.uk и / или материали, произведени с продукти, закупени от www.sarmsstore.co.uk в съответствие с практиките на надежден човек, който има опит в тази област и при стриктно спазване на всички приложими закони и разпоредби, приети сега и по-нататък. По-нататък купувачът гарантира, че всеки материал, произведен с който и да е продукт, няма да бъде фалшифициран или погрешно маркиран по смисъла на Федералния закон за храните, лекарствата и козметиката и не може да бъде материали, които не могат, съгласно членове 404, 505 или 512 от закона , да бъдат въведени в междудържавната търговия. Купувачът осъзнава, че от www.sarmsstore.co.uk продуктите, освен ако не е посочено друго, са предназначени единствено за изследователски цели, те не могат да бъдат включени в списъка на Закона за контрол на токсичните вещества (TSCA). Купувачът поема отговорност да гарантира, че продуктите, закупени от www.sarmsstore.co.uk са одобрени за използване съгласно TSCA, ако е приложимо.

Купувачът носи отговорността да провери опасностите и да извърши допълнителни изследвания, необходими за научаване на опасностите, свързани с използването на продукти, закупени от www.sarmsstore.co.uk. Няма продукти, закупени от www.sarmsstore.co.uk , освен ако не е посочено друго, ще се считат за храни, лекарства, медицински изделия или козметика. ВСИЧКИ предлагани продукти и услуги са САМО ЗА ИЗСЛЕДВАТЕЛНИ ЦЕЛИ. НИ при какви обстоятелства НИКОЙ от тези материали не трябва да се използва за развлекателни цели, нито за консумация от човека. и www.provenpeptides.com НЕ носят отговорност за ВСЯКАКВИ вреди, които могат да бъдат причинени от небрежност, злоупотреба или ВСЯКАКВА друга непредвидена материя.

ИЗПОЛЗВАНИЯ И ПАТЕНТИ.

При закупуването на тези продукти клиентът признава, че има опасности, свързани с тяхната употреба. Клиентът ни представя и гарантира, че от собствения независим преглед и проучване на клиента те са напълно наясно и осведомени за:

(I). Опасностите за здравето и безопасността, свързани с боравенето с закупените продукти;
(II). Контрол на промишлената хигиена, необходим за защита на работниците от такива рискове за здравето и безопасността;
(III). Необходимостта да се предупреждават адекватно за опасностите за здравето и безопасността, свързани с продуктите; и
(IV). Правителствени разпоредби относно използването и излагането на такива продукти. Запазваме си правото да ограничим продажбите на продукти или да не продаваме продукти на неквалифицирани клиенти.

Всички отговори по имейл или публикация относно вашето / моето животно и използването на аз / аз / моето / моето и вие или вашите се отнасят до ПРОБИ ЗА ТЪКАНИ и тестови субекти. Нашите отговори НЕ предполагат човешка употреба и, разбира се, не правете нищо незаконно с нищо в този уебсайт.

Купувачът гарантира, че е свързан с лаборатория, институция, университет или друго изследователско съоръжение, което гарантира покупката и използването на продукти, продавани от www.sarmsstore.co.uk, само за изследователски цели. Освен това, ако някой купува от www.sarmsstore.co.uk които нямат посочени принадлежности, те ще извършат измама, за която биха могли да бъдат подведени под отговорност.www.sarmsstore.co.uk си запазва правото да извърши проверка за надлежна проверка на предоставената информация, за да провери точността. www.sarmsstore.co.uk по свое усмотрение, може да изисква допълнителна проверка на принадлежността преди изпълнението на поръчката.

ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Настоящите Общи условия и всички условия, включени или посочени тук, съставляват цялото споразумение между www.sarmsstore.co.uk и вие, отнасящи се до използването на този уебсайт и предмета на настоящия документ, и замествате всички предварителни разбирателства или споразумения (независимо дали са електронни, устни или писмени) относно предмета и не могат да бъдат изменяни или модифицирани, освен в писмена форма или от www.sarmsstore.co.uk извършване на такива изменения или модификации в съответствие с настоящите Общи условия за ползване на споразумението.

НЯКОЛКОСТ.

Ако някоя част от настоящите Общи условия за ползване се счита или е неприложима, тогава тази част ще бъде премахната или ограничена до минималната необходима степен. Останалата част от настоящите Общи условия за ползване, включително всяка преработена част, остава и е в пълна сила и действие. Настоящите Общи условия за ползване са цялостното споразумение между нас, регулиращо използването на този уебсайт.

Заглавията, съдържащи се в настоящите Общи условия за ползване и Споразумението за ползване на уебсайта, са само за справка.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

www.sarmsstore.co.uk не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на работата, причинено от обстоятелства извън неговия разумен контрол, включително, без ограничение, закъснения поради обратно поръчки на заявени продукти, закъснения по пощата, митнически закъснения или загубени пратки.www.sarmsstore.co.uk не носи отговорност да уведоми Клиента в случай на такива закъснения. Клиентът е единствено отговорен да направи други договорености за закупуване на алтернативни продукти и всички разходи, направени във връзка с такива покупки.

ПЪЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Освен ако не е изрично предвидено в конкретно „правно известие“ на този сайт, настоящите Общи условия представляват цялото споразумение между вас и този сайт по отношение на използването на този сайт и съдържанието. С натискането на „Съгласен съм“, когато правите поръчката си, вие се съгласявате с нашата Политика за доставка и възстановяване.

Ние предлагаме информация, свързана с хуманната употреба като референтен наръчник за анализ на изследователите и подпомагат лабораторни експерименти.

При никакви обстоятелства тези продукти не се продават за консумация от човека и ние ще анулираме всякакви поръчки, за които може да подозираме, че използваме за тази цел.

Всички клиенти трябва да гарантират, че всички химикали, поръчани от нас, са законни в тяхната държава.

Клиентите от Обединеното кралство трябва да отбележат, че понастоящем SARMS не са контролирано вещество съгласно Закон за злоупотребата с наркотици от 1971 г. or Закон за психоактивните вещества 2016 г.

Моля, не продавайте никакви вещества, закупени в този уебсайт за човешка употреба, тъй като това би било незаконно съгласно Закон за лекарствата от 1968 г.

Ние не поемаме отговорност за инциденти, свързани с консумация от човека, не само: Травма, смърт, увреждане, принуда, финансови загуби

 

ПРЕГЛЕД

Този уебсайт се управлява от www.sarmsstore.co.uk. В целия сайт термините „ние“, „ние“ и „наш“ се отнасят до Sarms Store. Sarms Store предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие че приемате всички условия, политики и известия, посочени тук.

С посещението на нашия сайт и / или закупуване на нещо от нас, вие се ангажирате с нашата "Услуга" и приемате съответните срокове и условия ( "Условия за ползване", "Условия"), включително тези допълнителни условия и политики, споменати тук, и / или достъпни чрез електронна препратка. Тези Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, без ограничение на браузъри, доставчици, клиенти, търговци, и / или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно Условията за Услуга преди да получите достъп или да използвате нашия уебсайт. Чрез достъпа до или използването на всяка част от сайта, Вие се съгласявате да спазвате тези Условия за Услуга. Ако не се съгласите с всички тези Условия , ще имате ограничен достъп до сайта и услугите му.

Всички нови функции и инструменти, които се добавят към текущия магазин също са обект на Условията за Услуга. Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за Услуга по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от тези Условия, като публикуваме актуализации и / или промени в нашия сайт. Ваша е отговорността да проверявате тази страница периодично за промени. Ако продължите да използвате сайта след публикуването на промените, това е равнозначно на приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства на Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на вас.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие декларирате, че сте най-малко на пълнолетие във вашата държава или област на пребиваване, или, че вие ​​сте пълнолетни във вашата държава или област на пребиваване, и, че сте ни дали съгласието си да позволите на някои от вашите непълнолетни лица да ползват този сайт.
Нямате право да използвате нашите продукти за всякаква незаконна или неоторизирана цел, нито можете, при използването на услугата, да нарушавате законите във вашата юрисдикция (включително, но не само, законите за авторското право).
Не трябва да предавате никакви "червеи", троянски коне, вируси и всякакви зловредни програми с разрушително естество.
Нарушение на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Услугите ви.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запазваме правото си да отказваме услуги по всяко време на всеки по някаква причина и основание.
Вие разбирате, че вашето съдържание (без да включва информация за кредитни карти), може да бъде прехвърляно некриптирано и включва (а) предавания през различни мрежи, и (б) промени,за да се съобразят и адаптират към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. . Информацията за кредитна карта е винаги криптирана по време на прехвърляне през мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате която и да е част от Услугата, използването на Услугата, или достъп до Услугата или какъвто и да е контакт на сайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас .
Заглавията, използвани в настоящото споразумение, са включени само за ваше удобство и няма да ограничават или да засягат по друг начин настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, КОМПЛЕКТНОСТ И СЪВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт не е точна, пълна или актуална. Материалите в този сайт се предоставени само за обща информация и не трябва да се разчита на тях или да се използват като единствено основание за вземане на решения, без консултация с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко позоваване на материалите в този сайт е на ваша отговорност.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация не е непременно актуална и е само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но ние нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваше отговорност да следите промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - ПРОМЯНА НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или да прекратим Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние не носим отговорност пред Вас или пред трета страна за каквито и да е модификации, промени в цените, спиране или прекратяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика на връщане.
Положили сме всички усилия да предадем възможно най-точно цветовете и изображенията на продуктите, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че мониторът на вашия компютър показва акуратно всеки цвят.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или Услуги до което и да е лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки конкретен случай поотделно. Запазваме си правото да ограничим количествата на всякакви продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продуктите или цените на продуктите могат да бъдат обект на промяна по всяко време, без предизвестие, по наша преценка. Ние си запазваме правото да спрем всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за който и да е продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, когато е забранена.
Ние не гарантираме, че качеството на каквито и да било продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени от вас, ще отговаря на вашите очаквания или че грешките в Услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТУРИРАНЕ И СМЕТКА

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която сте направили от нас. Можем по наша преценка да ограничим или анулираме закупените количества за човек, за домакинство или за поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под една и съща клиентска сметка, една и съща кредитна карта и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че извършим промяна или отмяна на поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като контактуваме с имейла и / или адреса за фактуриране / телефонния номер, предоставени ни към момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които, по наша преценка, се нареждат от дилъри, посредници или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за плащане и сметка за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате профила си, както и друга информация, включително имейл адрес и номера на кредитни карти и дати на падеж, така че да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при нужда.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата Политика за връщане

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Ние може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които ние нямаме нито мониторинг, нито някакъв контрол или вход.
Вие признавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „такива, каквито са“ и „налични“, без никакви гаранции, изявления или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от Ваша страна на допълнителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш риск и преценка, и трябва да се уверите, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите са предоставят от съответния доставчик (ци) на трета страна.
В бъдеще можем също да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и / или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали от трети лица.
Връзките на трети страни в този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проучване или оценка на съдържанието или точността им и не гарантираме и няма да носим отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени чрез връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се антажирате с каквато и да е транзакция. Жалбите, претенциите, опасенията или въпросите относно продуктите на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА ВРЪЗКА И ДРУГИ ПРЕДСТАВЕНИЯ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни заявки (например заявки за конкурс) или без искане от нас изпращате творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (колективно), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме на какъвто и да е носител всякакви коментари, които ни изпращате. Ние нямаме и няма да имаме никакво задължение (а)за конфиденциалност на всякакви коментари; (б)за компенсации за каквито и да е коментари; или (в) за отговорност за всякакви коментари.
Ние можем, но нямаме задължение, да следим, редактираме или премахваме съдържание, което по наше усмотрение сме определили като незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, порнографско, неприлично или по друг начин неприемливо или нарушаващо интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване .
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават каквото и да е право на трета страна, включително авторско право, търговска марка, лична информация, личност или друго лично или патентно право. Вие също се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или други незаконни, злоумишлени или нецензурни материали, или да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да засегне работата на Услугата или всеки свързан с нея уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой различен от себе си или да подвеждате по друг начин нас или трети страни по отношение произхода на коментарите. Вие носите цялата отговорност за коментарите, които правите, и за тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето подаване на лична информация през магазина се урежда от нашата Политика за Поверителност. Вижте нашата Политика за Поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанията на продуктите, ценообразуването, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, времето за транзит и наличността. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако каквато и да е информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна, по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте подали поръчката си).
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително ценова информация, освен, ако това се изисква от закона. Определена дата за актуализация или обновяване, посочена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, не трябва да се приема като индикация, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, е била променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ ПРАКТИКИ

В допълнение към други забрани, провъзгласени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за незаконни цели; (б) да привличате други да изпълняват или участват във всякакви незаконни действия; (в ) да нарушавате каквито и да е международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони, или местни наредби; (г) да нарушавате нашите права на интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (д) да тормозите, злоупотребявате, обиждате , вредите, опозорявате, клеветите, омаловажавате, сплашвате или дискриминирате въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, произход или увреждане; (е) да предоставяте невярна или подвеждаща информация; (ж) да качвате или предавате вируси или друг вид зловреден код, който ще бъде или може да се използва по начин, който ще се отрази на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или интернет; (з) да събирате или да следите лична информация на трети лица; (и) за спам, фишинг, фарминг, претекст, "паяк" и други; (к) за всякакви неприлични или неморални цели; или (к) да се намесвате или заобикаляте защитните функции на Услугата или на всеки свързан уебсайт, други уебсайтове, или интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или всеки свързан уебсайт при използване на която и да е от забранените практики.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не заявяваме или гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Не гарантираме, че резултатите от използването на услугата ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време може да премахнем услугата за неопределен период от време или да прекратим услугата по всяко време, без да ви уведомим.
Вие изрично се съгласявате, че ползването или невъзможността да използвате услугата е на ваш личен риск. Услугата и всички продукти и услуги, които ви се предоставят чрез услугата, са (с изключение на изрично упоменатите от нас) предоставени "както са" и както са "налични" за ваша употреба, без никакви представителства, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрично споменати или подразбиращи се. Включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, трайност, право на собственост и ненарушаване.
В никакъв случай Sarms Store няма, нашите директори, служители, служители, свързани лица, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели, да носят отговорност за вреди, загуби, искове или каквито и да било преки, косвени, случайни, наказателни, специални, или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение пропуснати печалби, пропуснати приходи, изгубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, произтичащи от използването на която и да е от услугата или продуктите, доставени с помощта на услугата, или за всяка друга претенция, свързана по какъвто и да е начин с използването на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в каквото и да е съдържание, или всякакви загуби или щети от какъвто и да е вид, настъпили в резултат на използването на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез услугата, дори ако са уведомени за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и задържите безобидния Sarms Store и нашия родител, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всякакви претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушението на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез препратка, или нарушението на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 - РАЗДЕЛЕНИЕ

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Условия за Услуга бъде определена като незаконна, невалидна или неприложима, тази клауза следва, въпреки това, да подлежи на изпълнение в най-голяма степен, позволена от приложимото право, а неприложимата част ще се счита за отделена от тези Условия за Услуга, това решение не засяга валидността и приложимостта на всички други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и отговорностите на страните, възникнали преди датата на прекратяване, ще останат в сила след прекратяването на настоящото споразумение, за всички цели.
Настоящите Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато спрете да използвате нашия сайт.
Ако по наша преценка сте в нарушение или подозираме, че сте се в нарушение, съобразно всяко условие или разпоредба от тези Условия за Услуга, ние също така може да прекратим настоящото споразумение по всяко време без предупреждение и вие ще продължите да носите отговорност за всички дължими суми до и, включително, датата на прекратяване и / или съответно можем да забраним достъп до нашата Услуги (или част от нея).

СЕКЦИЯ 17 - ЦЯЛО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неуспехът ни да упражним или приложим каквото и да е право или разпоредба на настоящите Общи условия не представлява отказ от такова право или разпоредба.
Настоящите Условия за Услуга и всички политики или правила за експлоатация, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялостно споразумение и разбирателство между вас и нас и уреждат използването на Услугата, замествайки всички предишни или съвременни споразумения, съобщения и предложения , независимо дали са устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, предишни версии на Условията за ползване).
Всички неясноти в тълкуването на настоящите Общи условия не ще се тълкуват срещу изготвящата страна.

РАЗДЕЛ 18 - УПРАВЛЯВАЩО ПРАВО

Тези Общи условия и всякакви отделни споразумения, по които Ви предоставяме Услуги, се уреждат и се тълкуват в съответствие със законите на Обединеното кралство.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за Услуга по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да се актуализираме, променяме или заменяме всяка част от тези Условия за Услуга, като публикуваме актуализации и промени в нашия сайт. Ваша е отговорността да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото използване на Услугата или достъпът до нашия уебсайт от ваша страна, след публикуването на каквито и да е промени в тези Условия за ползване, представляват приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

Въпроси относно Общите условия трябва да ни се изпращат на sales@sarmsstore.co.uk